Erbjudande

Digitalt eller på hemmaplan

 1. Inspirationsföreläsningar & seminarier
 2. Rådgivning & konsultinsatser
 3. Framtidsanalyser för utveckling

Föreläsningar, rådgivning, framtidsanalyser

kommunledningsakademin-blue-logo-no-text

Navigering & framtidsanalys

Inspirationsföreläsningar & seminarier

 • Utan spaning, ingen aning
 • Framtidsnavigering
 • Kunskapsnavigering
 • Scenario som metod
 • Näringslivs & tillväxtstrategier

Rådgivning & konsultinsatser

 • Visions & strategiprocesser
 • Scenarioplanering
 • Branschanalyser
 • Näringslivsstrategier
 • Framtidens digitalisering, handel och infrastruktur

Framtidsanalyser

 • Strategisk agenda & aktuella framtidsfrågor
 • De nya branscherna i framtidssamhället
 • Framtidens teknologi och värderingar – vän eller fiende?
kommunledningsakademin-blue-logo-no-text

Ledarskap

Inspirationsföreläsningar & seminarier 

 • Ledande ledare
 • Personligt ledarskap
 • Mellanrumsledarskap
 • Ledande ledningsgrupp
 • Leda i kris

Rådgivning & konsultinsatser

 • Ledarutvecklingsprogram
 • Koncernledarskap
 • Governance - Ägare, VD & Styrelse
 • Styrelsearbete som skapar värde för alla aktörer
 • Kriskommunikation

Framtidsanalyser för utveckling

 • Framtidens ledarskap – Att leda med närhet på distans
 • Territoriellt ledarskap för utveckling av kommunen
 • Mellanrumsledarskap
 • Ledarskap som kommunikation
kommunledningsakademin-blue-logo-no-text

Styrbarhet

Inspirationsföreläsningar & seminarier

 • Ägarstyrning
 • Verksamhetsstyrning
 • Digitaliseringsprocesser
 • Aktivt styrelsearbete
 • Strategisk planering 2.0
 • Kultur och värderingar

Rådgivning & konsultinsatser

 • Styrmodeller 
 • Organisationsdiagnos
 • Näringslivsstrategier
 • Ägar- och bolagsstyrning
 • Innovation i verksamhets & affärsutveckling

Framtidsanalyser för utveckling

 • Att styra i mellanrummen
 • Finns det något värde i grunden – om värdebaserad styrning
 • De kommunala bolag i innovations ECO-systemet
Rulla till toppen