Fokus

Fördjupning av fokus

kommunledningsakademin-blue-logo-no-text

Ledarskap

En fråga om att leda skapande och ta ansvar i mellanrummen...

  • Ledarutveckling – att vara en ledande ledare i de nya ”mellanrummen”
  • Det personliga & autentiska ledarskapet - vad är det egentligen … Relation, funktion, eller position…
  • Ledningsgruppsutveckling – Hur utveckla gruppens framtida idé, arbetsformer och agenda
  • Intressanta mellanrummen är bland andra ledare-ledningsgrupp, ledare-medarbetare
kommunledningsakademin-blue-logo-no-text

Styrbarhet

En fråga om målbild, struktur, process och kultur... 

  • Vision, varumärke och strategiutveckling 
  • Digitalisering 2.0 – att transformera beteende och processer 
  • Tillväxtstrategi post Corona – framtidens branscher, kluster och innovationer
  • Ägarstyrning – ägaridé, ägardialog med direktiv och strategisk agenda
  • Intressanta mellanrummen är bland andra politik-förvaltning samt ägare-bolag
Rulla till toppen