Storyn om idéen

Varför en kommunlednings-
akademi?

Efter att jag lämnade min globala ledarroll inom PwC som ansvarig för offentlig sektor och internationella organisationer (EU, FN, Världsbanken, samt World Economic Forum), har jag fortsatt att arbeta som rådgivare utifrån mitt konsultvarumärke RESTING – Advise from the FUTURE i både Sverige och internationellt.

Uppdragen har ofta handlat om strategiska analyser och scenarion samt policyrekommendationer gällande städers kommuners och regioners framtida roll. Inte minst gällande; Strategisk navigering, innovationsprocesser, ledarutveckling, digitalisering, styr- och ledningsfunktioner.

Klienterna har, utöver de som nämnts ovan, bl.a. varit regeringar inkl. statliga bolag, samt kommuner inkl. bolag, regioner och universitet. Utöver rådgivningsinsatser har jag ofta lett seminarier och anlitats som föredragshållare i många olika sammanhang.  

Att nu fokusera på och gå på djupet i ledarutvecklingsfrågor känns mycket inspirerande. Inte minst för att jag under PwC tiden startade flera ledarutvecklingsprogram på temat Framtidens Ledare för bl.a. kommundirektörer, ekonomi- och personaldirektörer, samt VD:ar i kommunala bolag. Ett viktigt steg var när P O Gunnarsson, som då var kommundirektör i Helsingborg, rekryterades till PwC för att vidareutveckla ledarskapsprogrammen. Det blev nya program för såväl förvaltningschefer som kommunstyrelsordförande. Jag och P O arbetade under många år tillsammans som ansvariga för ledarutvecklingsprogrammen inom PwC.

Just kommunala bolag, dvs mellanrummet där aktiebolagsrätt möter offentlig/kommunal rätt och förvaltning möter företag – det bästa från två världar – har för mig alltid varit ett speciellt område där jag också skrivit flera böcker, bl.a. om ägarstyrning åt nuvarande SKR. I dag arbetar jag bl.a. åt Sobona, arbetsgivarorganisation för kommunala företag, med dessa frågor.

Om ordet framtid är mitt favorituttryck nummer ett, så är mellanrum mitt favorituttryck nummer två. Mellanrum definierar jag som det rum som skapas när två sfärer möts och skapar en ny sfär eller ett möjlighetsrum. Boken ”Den Gyllene Zonen – att leda i mellanrummen” där jag är en av författarna tillsammans med P O Gunnarsson, Linus Owman handlar om just detta.

Så mitt i Coronapandemin dyker tankarna på en KOMMUNLEDNINGSAKADEMI upp – så spännande och energigivande! Men också mycket arbete…

Att med kommunledningar på framkanten få gå in i mellanrummen tillsammans med rådgivare och människor från akademin och få tänka stort, fritt och ”på tvären” med ambitionen att gestalta framtidens kommun samt utveckla morgondagens strategiska agenda…

Det är vad Kommunledningsakademin passionerat och kraftfullt vill arbeta med – välkommen!

Rulla till toppen