Nätverk

Rådgivare

Kommunledningsakademin är inte ett traditionellt konsultbolag utan en kunskapsplattform och ett nätverk med goda relationer till personer som inte primärt jobbar med rådgivning, utan har andra intressanta arbeten och som står till Kommunledningsakademins förfogande.

Vi har också goda relationer med företag och näringslivsorganisationer samt olika forskargrupper inom akademi. Kommunledningsakademin samarbetar med och hänvisar till större nationella och internationella konsultvarumärken för större uppdrag. Ett exempel kan vara PwC.

Kompetens till förfogande

Jan Sturesson

Jan Sturesson

Rådgivare, föreläsare och författare. Tidigare globalt ansvarig för offentlig sektor inom PwC.
Ulrika Hasselgren

Ulrika Hasselgren

Tidigare vd och chef inom hållbara investeringar, till exemel Danske Bank.
Rasmus Troedsson

Rasmus Troedsson

Skådespelare, informationschef och f.d. journalist på SVT.
P-O Gunnarsson

P-O Gunnarsson

Rådgivare, föreläsare & författare. Tidigare kommundirektör, rådgivare inom CoreCode AB och PwC.
Jakob Elander

Jakob Elander

Serieentreprenör inom digitalisering, nu chefsjurist på börsbolag.
Thomas Sandelius

Thomas Sandelius

Entreprenör och ledare från tekniksektorn. Rådgivare i digital transformation.
Bengt Ivansson

Bengt Ivansson

Serieentreprenör, f.d. näringslivschef och drivande kraft bakom Northvolts etablering i Skellefteå.
Theresia Olsson Neve

Theresia Olsson Neve

Fil.dr. och VD Whole AB – ett forskningsbaserat organisationsanalysbolag med Linköpings Universitet som bas.
Leif Edvinsson

Leif Edvinsson

Professor emeritus, Lunds universitet samt Hong Kong Polytechnic University. Grundare av NCP, New Club of Paris, Utnämnd till The Brain of the year av brittiska Brain Trust.
Per Samuelsson

Per Samuelsson

Professor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Bedriver forskning inom aktiebolagsrätt och entreprenadrätt.
The New Club of Paris

New Club of Paris

Ett nätverk av professorer och forskare inom innovation och intellektuellt kapital med fokus på länder, städer och regioner.
KEFU Skåne

KEFU

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning vid Lunds universitet.
Rulla till toppen