Integritetspolicy & Cookies

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att hantera, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är uppgifter och innehåll som skickats in till oss via e-post. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge du inte återkallar ditt samtycke till behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss. E-post: jan.sturesson@kommunledningsakademin.se.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt Dataskyddsförordningen angivna direktiv har du rätten att klaga till en Datainspektionen.

Cookies

På vissa delar av vår webbplats används cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vi använder cookies för att samla in statistik om hur webbplatsen används. Statistiken används för att förbättra webbplatsen. Cookies används också av tekniska skäl för att spara inställningar när du använder olika tjänster på webbplatsen.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.

Namn: Jan Sturesson
E-post: jan.sturesson@kommunledningsakademin.se

Rulla till toppen